Ethylene Oxide (EtO) Sterilizasyon

Etilen Oksit (EtO) Sterilizasyon Prosesi

Etilen Oksit (EtO) sterilizasyonu esas olarak, elektronik bileşenler, plastik ambalajlar veya plastik kaplar içeren cihazlar gibi geleneksel yüksek sıcaklıkta buhar sterilizasyonunu destekleyemeyen tıbbi ve farmasötik ürünleri sterilize etmek için kullanılır. EtO gazı, üretim veya paketleme işlemleri sırasında kalan mikro organizmaları öldürmek için ürünlerin yanı sıra ambalajlara da sızar. Hava ile en az %3 EtO gazı oranında karıştırılan bu gaz patlayıcı bir karışım oluşturur. Saf EtO gazının kaynama noktası atmosfer basıncında 10.73 ºC'dir. Çoğu zaman Azot veya CO2 ile karıştırılır. Bu patlayıcı durum, hem insanların güvenliği hem de sürecin kendisinin güvenliği için Kendinden Güvenli malzeme (ATEX) imarını gerektirir. EtO'nun insanlar üzerindeki zararlı etkisi nedeniyle personel güvenliği önemli bir konudur. Herhangi bir sızıntıyı izlemek için farklı yerlere kurulan gaz dedektörleri kullanılarak kirli alanların alarma geçirilmesi gerekir. Görsel ve sesli alarm sistemleri sağlanmalıdır. Bir sterilizasyon hücresi EtO içerdiğinde sistem herhangi bir operatörü bilgilendirmelidir. Bu zehirli gaz odadan çıkarıldığında, çevreyi korumak için termal brülörler, yıkayıcılar veya oksidasyon kullanılarak arıtılması veya arıtma için alternatif bir tesise nakledilmesi gerekir.

BAŞA DÖN>

Dried figs , laurel leaves, sun dried tomatoes, dried fruits herbs and spicies, medicinal plants